Trykprøvning – blowerdoor test – tæthedsprøvning

Ved en trykprøvning, også kaldet tætshedsprøve eller blowerdoor test, måles utætheden i bygningens klimaskærm, der består af gulv mod jord, ydervægge og loft/tag.

I bygningsreglement 2015 er der et krav om at utætheden ikke må være højere end 1,0 l/s pr. brutto m² bolig. Denne utæthed måles med en trykforskel på 50 Pa mellem ude og inde, som skabes af ventilatoren som typisk bliver monteret i døren. Derfra navnet blowerdoor.

Det er kommunalbestyrelsen der stiller krav om, hvor hyppigt  der skal foreligge dokumentation på om kravet overholdes.

Lækagen måles i henhold til standarden DS/EN ISO 9972:2015 ifølge BR15.

For huse der bygges efter lavenergiklassen 2020, må utætheden ikke være højere end 0,5 l/s pr. m². Huse der bygges i denne klasse skal altid trykprøves.

Vores medarbejdere er uddannet og certificeret til at udføre trykprøvninger og vores udstyr kalibreres hvert andet år, så vi er sikker på at målingerne er korrekte.

Opgaverne udføres altid med stor omhyggelighed, og sørger for korrekt undersøgelse af bygningen.